Học tập là một việc suốt đời ''

Ngày 27 tháng 02 năm 2020

 » Góc tương tác » Góc giáo viên

Cảm nhận nghề giáo viên

Sàng lọc giáo viên: Không dễ!


Câu chuyện sàng lọc giáo viên (GV) đã được Bộ GD&ĐT đề cập từ năm học 2005-2006 để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tiến tới nâng chất lượng toàn diện cho ngành giáo dục. Hai năm gần đây, tại Đồng bằng sông Cửu Long, qui ...

  • KÝ ỨC ĐI CÙNG NĂM THÁNG


    KÝ ỨC ĐI CÙNG NĂM THÁNG Như tiếng nói tri ân, một ánh mắt đưa tiễn cái bắt tay thật chặt của những người đồng nghiệp sắp sữa về hưu.Tất cả làm cho tôi xúc động bỡi những tình cảm chân thành tha thiết với những người ...