Bé chẳng học, lớn làm gì?''

Ngày 27 tháng 02 năm 2020

 » Góc tương tác » Góc giáo viên

Góc giáo viên

KÝ ỨC ĐI CÙNG NĂM THÁNG
KÝ ỨC ĐI CÙNG NĂM THÁNG Như tiếng nói tri ân, một ánh mắt đưa tiễn cái bắt tay thật chặt của những người đồng nghiệp sắp sữa về hưu.Tất cả làm cho tôi xúc động bỡi những tình cảm chân thành tha thiết với những người đã đi qua hơn 34 mùa thu trong sự nghiệp trồng người. Sẽ đến khi ...