Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 30 tháng 03 năm 2020

 » Tin tức » Tin tức giáo dục

Tin tức giáo dục

Tin tức lễ khai giảng
Hoà trong không khí cả nước từng bừng bước vào năm học mới, ngày 5/9/2014, TrườngTiểu học Kim Đồng long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2014-2015