Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Ngày 31 tháng 03 năm 2020

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 15:37 17/09/2016  

Ngày 17 tháng 9 năm 2016 giáo viên tập huấn Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục, dạy mẫu Lớp 1 Công nghệ giáo dục

Ngày 17 tháng 9 năm 2016 giáo viên tập huấn Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục, dạy mẫu Lớp 1 Công nghệ giáo dục

Ngày 17 tháng 9 năm 2016 giáo viên tập huấn Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục, dạy mẫu Lớp 1 Công nghệ giáo dục

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

Tải file 1      Tải file 2

Số lượt xem : 159

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác