Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''

Ngày 01 tháng 04 năm 2020

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 14:53 27/02/2017  

Kế hoạch tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra theo Thông tư 22

PHÒNG GD&ĐT A LƯỚI

TRƯỜNG TH KIM ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 02/KH-CM

Thị trấn A Lưới, ngày 27  tháng 02  năm 2017

 

 

KẾ HOẠCH

Tập huấn nâng cao năng lực ra đề theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT

 
   

 

 

Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế và Phòng Giáo dục và Đào tạo A Lưới về việc triển khai tập huấn nâng cao năng lực ra đề theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT, Trường Tiểu học Kim đồng xây dựng kế hoạch Tập huấn huấn nâng cao năng lực ra đề theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT cụ thể như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích

  Nhằm bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên về việc nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kì các môn Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử, Địa lý, Tin học và Tiếng Anh  theo đúng tinh thần Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Yêu cầu:      

Tất cả các thành viên sau lớp tập huấn phải biết xây dựng ma trận đề và ra đề theo đúng ma trận; nội dung đề đúng tinh thần của Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

            II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Đối tượng

Toàn thể giáo viên chủ nhiệm và giáo viên dạy buổi thứ hai.

2. Nội dung

- Thống nhất nguyên tắc chung, kỹ thuật, quy trình xây dựng ma trận đề kiểm tra định lì và kỹ năng ra đề theo ma trận.

- Thực hành ra đề kiểm tra định kì của các môn học: Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử, Địa lý.

3. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: 02 ngày (khai mạc lúc 7h30 ngày 04/03/2017, bế mạc vào lúc 17 giờ ngày 05/03/2017).

- Địa điểm:

Tại Phòng hội đồng Trường Tiểu học Kim Đồng.

Kế hoạch chi tiết

 

Thời gian

Nội dung

Người  thực hiện

Địa điểm

04/03/2017

Sáng

 

- Phát biểu khai mạc của BGH.

- Thống nhất nguyên tắc chung, kỹ thuật, quy trình xây dựng ma trận đề kiểm tra định kì và kĩ năng ra đề theo ma trận.

- Hiệu trưởng

 

- Hồ Thị Thắm

 

 

 

 

Phòng Hội đồng Trường.

 

 

 

Tập huấn ra đề môn Toán

- Thầy Lê Duy Đức

- Cô Lê Thị Yến

Phòng Hội đồng Trường.

 

 

 

Chiều

 

- Tiếp tục tập huấn ra đề môn Tiếng Việt.

 

- Cô Hồ Thị Thắm

- Cô Phan Thị Duyên

 

 

Phòng Hội đồng Trường.

 

 

 

05/03/2017

Sáng

- Tiếp tục tập huấn ra đề môn Khoa học.

 

- Thầy Lê Duy Đức

- Cô Lê Thị Yến

 

Phòng Hội đồng Trường.

 

 

 

 

Chiều

 

- Tiếp tục tập huấn ra đề môn Lịch sử, Địa Lí.

 

- Trao đổi thảo luận

- Tổng kết chỉ đạo.

 

- Cô Hồ Thị Thắm

- Cô Phan Thị Duyên

 

- BGH

Phòng Hội đồng Trường.

 

 

 

Trên đây là kế hoạch Tập huấn nâng cao năng lực ra đề theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT, đề nghị các tổ trưởng chuyên môn, giáo viên và các thành viên là báo cáo viên nghiêm túc thực hiện./.

 

 

 

Nơi nhận:

- Các TTCM-GV;

- Website trường;

- Lưu: VT, CM.

                       NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Hồ Thị Thắm

 

 

Tải file

Số lượt xem : 949

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác