Người thầy giáo trung bình thích giải thích, những thầy giáo giỏi, thầy giáo năng khiếu tiết lộ những giản đơn "

Ngày 30 tháng 03 năm 2020

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 08:55 21/02/2017  

Kế hoạch giao lưu "Vở sạch - Chữ đẹp, viết chữ đẹp cấp trường"

Ngày 22 tháng 2 năm 2017, trường TH Kim Đồng sẽ tổ chức giao lưu trưng bày "Vở sạch - chữ đẹp" và "Viết chữ đẹp" cấp trường. Kế hoạch cụ thể như sau:

PHÒNG GD&ĐT A LƯỚI

TRƯỜNG TH KIM ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:      /KH-CM

Thị trấn A Lưới, ngày 7  tháng 2  năm 2017

 

 

KẾ HOẠCH

 Giao lưu “Vở sạch – Chữ đẹp” cấp trường, năm học 2016 – 2017

 

Căn cứ  kế hoạch tổ chức các Hội thi cấp tiểu học của phòng Giáo dục và đào tạo huyện A Lưới năm học 2016-2017

Thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường về tổ chức các phong trào thi đua học tập. Bộ phận chuyên môn lập kế hoạch tổ chức thi vở sạch- chữ đẹp cấp trường năm học 2016-2017 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Thúc đẩy phong trào Giữ vở sạch – Rèn chữ đẹp ở đơn vị, tạo điều kiện cho học sinh trau dồi kĩ năng viết chữ. Duy trì phong trào thi viết chữ đẹp cho học sinh và giáo viên góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở tiểu học.

2. Phát huy vai trò trách nhiệm của giáo viên trong việc rèn luyện chữ viết; tạo điều kiện cho học sinh giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về luyện chữ viết.

3. Huy động sự quan tâm của cha mẹ học sinh và cộng đồng với việc Luyện nét chữ - Rèn nết người cho học sinh, góp phần giáo dục thái độ quý trọng, giữ gìn vẻ đẹp của tiếng nói và chữ viết dân tộc ViệtNam.

4. Yêu cầu mỗi học sinh đều phải sử dụng quyển vở luyện viết “Thế giới những điều em cần biết” đối với lớp 2, 3. “ Huế - Di sản của chúng em” đối với lớp 4, 5 của tác giả Lê Ngộ, Nguyễn Thị Mỹ Thái và Nguyễn Hải.

5. Tổ chức giao lưu với hình thức gọn nhẹ, thiết thực, phù hợp với đặc điểm học sinh của nhà trường. Đánh giá đúng thực chất quá trình giữ gìn sách vở và rèn luyện chữ viết của học sinh.

II. Tổ chức:

1. Thời gian:

- Dự kiến ngày 22 tháng 2 năm 2017. Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút

2. Đối tượng: Học sinh toàn trường.

3. Nội dung:

a. Nội dung 1: Từ lớp 1 đến lớp 5 Giao lưu vở sạch chữ đẹp với các loại vở sau:

- Lớp 1: Vở Em tập viết – Công nghệ giáo dục.

- Lớp 2 và 3: Vở luyện viết chữ đẹp “Thế giới những điều em cần biết” và 1 loại vở khác (vở chính tả hoặc tập làm văn) do khối lớp tự chọn.

- Lớp 4 và 5: Vở luyện viết chữ đẹp “ Huế - Di sản của chúng em” và 1 loại vở khác (vở chính tả hoặc tập làm văn) do khối lớp tự chọn

  b. Nội dung 2: Bài Viết chữ đẹp

+ Bài 1: Viết theo mẫu chữ hiện hành (thời gian 40 phút), số lượng chữ viết theo quy định của từng khối lớp theo mẫu bài thi.

+ Bài 2: Viết theo kiểu chữ tự chọn như viết đứng, viết nghiêng, nét đều hoặc nét thanh, đậm...

3. Số lượng đăng ký:

Giáo viên chủ nhiệm chọn những học sinh viết chữ đẹp của lớp đăng kí danh sách gửi về BGH. Số lượng mỗi lớp từ 3- 4 học sinh.

III. Cơ cấu giải thưởng:

* Giải tập thể: ( Vở sạch - chữ đẹp)

                     + 1 Giải Nhất:  150.000

                     + 1 Giải Nhì: 120.000

                     + 1 Giải Ba:  100.000

                     + 2 Giải Khuyến khích:  80.000/1 giải

* Giải cá nhân: (Mỗi khối 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba, 2 KK)

                     + Giải nhất:   60.000 

                     + Giải nhì:     50.000

                     + Giải ba:      40.000 

                     + Giải Khuyến khích:  30.000 

IV. Kinh phí thực hiện:

Sử dụng kinh phí sự nghiệp của đơn vị để tổ chức và khen thưởng.

V. Tổ chức thực hiện:

Trên cơ sở kế hoạch Giao lưu “Vở sạch – Chữ đẹp” của trường, các lớp tổ chức thi đua rèn luyện chữ viết, bồi dưỡng cho học sinh năng khiếu của lớp mình, sao cho  Giao lưu Vở sạch – Chữ đẹp cấp trường  năm học 2016-2017 vừa thiết thực, vừa hiệu quả đảm bảo tốt các nội dung và yêu cầu đã đề ra.

Các lớp: Nộp danh sách tham gia thi vào ngày 12/2/2017 (mẫu danh sách TT- họ và tên – ngày tháng năm sinh- lớp ).

 Trên đây là kế hoạch Giao lưu  Vở sạch- chữ đẹp cấp trường năm học 2016-2017, đề nghị các tổ trưởng chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm các lớp nghiêm túc thực hiện./.

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Các TTCM-GV;

- Website trường

- Lưu: CM

Người lập kế hoạch

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Hồ Thị Thắm

 

 

 

 

 

 

Số lượt xem : 512

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác