Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ngày 30 tháng 03 năm 2020

 » Tin tức

Tin tức

Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên 2018-2019
Đề nghị cán bộ, giáo viên tải file Kế hoạch BDTX năm 2018-2019 của trường về để lên kế hoạch BDTX cho cá nhân.

  • Tọa đàm 20 - 11
    Sáng 19 tháng 11 năm 2018. trường tiểu học Kim Đồng tổ chức tọa đàm 36 năm ...

Trang 3/3
1 2 3