Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "

Ngày 01 tháng 04 năm 2020

 » Tin tức

Tin tức

Tổ chức tuyên truyền phòng chống bệnh thuỷ đậu, quai bị năm học 2016 - 2017
Thực hiện công văn số 43/PGDĐT ngày 26 tháng 4 năm 2017 về việc tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh thuỷ đậu, quai bị trong trường ...

  • Khám sức khỏe
    Ngày 12 và 13 tháng 9 năm 2017, Bác sĩ Trạm Y Tế thị trấn A Lưới, kết hợp ...

  • Toạ đàm 20 - 10 - 2017
    Ngày 20 tháng 10 năm 2017, trường TH Kim Đồng tổ chức toạ đàm ngày thành lập ...

  • Xuân yêu thương
    Chiều ngày 9 tháng 2 năm 2018, trường TH Kim Đồng tổ chức buổi lễ trao quà ...

Trang 2/3
1 2 3