Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Ngày 31 tháng 03 năm 2020

 » Thời khóa biểu » Tổ bộ môn

Tổ bộ môn

Cập nhật lúc : 19:08 18/08/2014  
Tin học
Trường tiểu học Kim Đồng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ ... NĂM HỌC 201.. - 201..
(Áp dụng từ 18/.08/2014.... đến /./....)
Lớp:.Tin học...   Giáo viên chủ nhiệm:...
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1   5/2     4/1 3/3   
2       5/4  3/2   
3   5/4    3/4     
4    3/4   3/1  4/3   
5            
Chiều 1 3/1      4/2  4/1   
2 5/2  3/3    3/2  4/2   
3 5/1  5/3    5/3  5/1   
4   4/3         
5            
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có 35... phút và nghĩ giải lao 05... phút 
....