Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "

Ngày 30 tháng 03 năm 2020

 » Thời khóa biểu » Tổ bộ môn

Tổ bộ môn

Cập nhật lúc : 10:20 15/09/2014  
Tin học
Trường tiểu học Kim Đồng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ ... NĂM HỌC 201.. - 201..
(Áp dụng từ /./.... đến /./....)
Lớp:....   Giáo viên chủ nhiệm:...
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1       5/3     
2 4/2      3/3     
3 5/2        3/4   
4       3/2  4/2   
5            
Chiều 1 4/3  5/3    4/1  5/4   
2 5/4  5/1    5/1  3/2   
3 4/2 3/3    3/4  5/2   
4 4/1  3/1    3/1  CLB   
5            
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có ... phút và nghĩ giải lao ... phút 
....