Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Ngày 30 tháng 03 năm 2020

 » Thời khóa biểu » Tổ bộ môn

Tổ bộ môn

Cập nhật lúc : 21:22 08/02/2015  
Thời khóa biểu môn: Đạo đức, Thủ công, TNXH
Trường: Tiểu học Kim Đồng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ .2 NĂM HỌC 2014 - 2015
(Áp dụng từ 05/01/2015 nđến 31/.05/.2015)
Môn: Đạo đức, Thủ công, TNXH Giáo viên bộ môn: Trương Thị Kim Anh  
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1   Đạo đức (lớp 1/1) TNXH (lớp 2/4) TNXH (lớp 1/1) Thủ công (lớp 3/3)  
2     Thủ công (lớp 2/4) TNXH (lớp 1/4) TNXH (lớp 2/2)  
3     Đạo đức (lớp 1/2) TNXH (lớp 1/3) Thủ công (lớp 3/2)  
4     Đạo đức (lớp 2/3) TNXH (lớp 1/2) TNXH (lớp 2/3)  
5            
Chiều 1   Thủ công (lớp 3/1)   Thủ công (lớp 3/2)    
2 Đạo đức (lớp 2/1) Thủ công (lớp 3/1)   TNXH (lớp 2/1)    
3 Đạo đức (lớp 2/2) Đạo đức (lớp 2/4)   Thủ công (lớp 3/4)    
4 Đạo đức (lớp 1/3) Đạo đức (lớp 1/4)   Thủ công (lớp 3/3)    
5            
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có 35. phút và nghĩ giải lao 5 phút 
....