Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "

Ngày 30 tháng 03 năm 2020

 » Thời khóa biểu » Tổ bộ môn

Tổ bộ môn

Cập nhật lúc : 12:31 18/08/2014  
Môn Mĩ Thuật
Trường tiểu học Kim Đồng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ ... NĂM HỌC 201.. - 201..
(Áp dụng từ /./.... đến /./....)
Lớp:.Mĩ Thuật..   Giáo viên chủ nhiệm:.Đoàn Phước Thể..
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1   1/4  1/2  5/4     
2    1/2 1/1  3/1     
3    3/2  1/4  2/4    
4      1/3  1/2    
5      5/3      
Chiều 1  2/1  5/2   4/2  5/1   
2  2/2  4/3    1/4 3/4   
3  2/3  3/3        
4    4/1        
5            
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có ... phút và nghĩ giải lao ... phút 
....