Học tập là một việc suốt đời ''

Ngày 30 tháng 03 năm 2020

 » Thời khóa biểu » Tổ bộ môn

Tổ bộ môn

Cập nhật lúc : 20:39 05/01/2015  
Thời khóa biểu
Trường TH Kim Đồng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014- 2015
(Áp dụng từ 05/01/2015 đến 30/05/2015)
Hồ Thị Nga     Giáo viên bộ môn
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1   Thủ công (2/3)   Thủ công (2/1) Thủ công (1/2)  
2   Thủ công (2/4)   Thủ công (1/1)    
3   Thủ công (2/2)        
4   Thủ công (2/1)   Thủ công (1/3)    
5            
Chiều 1 Toán (L1/4) Toán (L1/3)   Toán (L1/2) Toán (L1/1)  
2 Toán (L1/4) Toán (L1/3)   Toán (L1/2) Toán (L1/1)  
3 Thủ công (1/4) Thủ công (1/3)   Thủ công (1/2) Thủ công (1/4)  
4 Thủ công (2/4) Thủ công (2/3)   Thủ công (2/2) Thủ công (1/1)  
5            
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có 35 phút và nghĩ giải lao 5 phút