Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''

Ngày 30 tháng 03 năm 2020

 » Thời khóa biểu » Tổ bộ môn

Tổ bộ môn

Cập nhật lúc : 09:29 08/09/2014  
Môn anh văn

3/4

Trường tiểu học Kim Đồng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ ... NĂM HỌC 201.. - 201..
(Áp dụng từ /./.... đến /./....)
Lớp:....   Giáo viên chủ nhiệm:...
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1       5/2  5/4   
2       5/2  5/4  
3 3/1 3/4   5/1  5/3  
4 3/1  3/4   5/1  5/3  
5            
Chiều 1 5/3  5/ 2   3/4  3/1  
2 5/3  5/2    3/4  3/1  
3 5/4   5/1        
4 5/4  5/1     clb   
5            
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có ... phút và nghĩ giải lao ... phút 
....