Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "

Ngày 30 tháng 03 năm 2020

 » Thời khóa biểu » Tổ bộ môn

Tổ bộ môn

Cập nhật lúc : 09:05 22/09/2015  
Môn tin học
Trường tiểu học Kim Đồng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ ... NĂM HỌC 2015.. - 2016..
(Áp dụng từ /./.... đến /./....)
Lớp:....   Giáo viên chủ nhiệm:...
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1     Lớp 4/2  Lớp 3/1     
2     Lớp 5/2  Lớp 4/3     
3     Lớp 3/1  Lớp 3/4     
4 Lớp 5/2    Lớp 5/1  Lớp 3/2     
5            
Chiều 1 Lớp 4/2  Lớp 5/3    Lớp 4/1  Lớp 4/4   
2 Lớp 5/4  Lớp 3/4    Lớp 4/4  Lớp 5/3   
3 Lớp 4/1  Lớp 3/3    Lớp 5/4  Lớp 3/3   
4 Lớp 4/3  Lớp 3/2    Lớp 5/1     
5            
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có ... phút và nghĩ giải lao ... phút 
....