Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 30 tháng 03 năm 2020

 » Thời khóa biểu » Tổ bộ môn

Tổ bộ môn

Cập nhật lúc : 11:31 14/08/2014  
Âm nhạc
Trường tiểu học Kim Đồng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ ... NĂM HỌC 2014.. - 2015.
(Áp dụng từ /./.... đến /./....)
Lớp:..Âm nhạc..   Giáo viên chủ nhiệm:.Nguyễn Thị Thùy Linh..
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1    4/1 2/2    2/3   
2    5/1 2/1       
3    4/3  4/2      
4 4/2   3/2 2/4       
5            
Chiều 1 3/3  4/3    3/2  3/3   
2  3/4  5/2   3/1  3/1   
3  3/1  4/1    5/1    
4    5/3        
5            
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có ... phút và nghĩ giải lao ... phút 
....