Học tập là một việc suốt đời ''

Ngày 30 tháng 03 năm 2020

 » Thời khóa biểu » Khối 5

Khối 5

Cập nhật lúc : 21:12 20/09/2014  
lop 5/4
Trường tiểu học Kim Đồng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ .I.. NĂM HỌC 2014.. - 2015
(Áp dụng từ 15/..9./...2014. đến /./....)
Lớp:5/4....   Giáo viên chủ nhiệm: Dương Thị Tuyết..
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1  Chào cờ Toán  Khoa học  Toán  Anh văn   
2 Toán  Thể dục Toán Thể dục  Anh văn   
3 Tập đọc  Tập đọc  Tập làm văn  LT& câu  Toán   
4 Chính tả  LT& câu  Lịch sử  Kể chuyện  Tập làm văn   
5            
Chiều 1  Địa lí Khoa học    Mĩ thuật   Tin học  
2 Tin học Toán    Toán  Tiếng Việt   
3 Anh văn  Đạo đức    Âm nhạc  Sinh hoạt   
4 Anh văn  Kĩ thuật    Tiếng Việt  Câu lạc bộ   
5            
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có .35.. phút và nghĩ giải lao .5.. phút 
....