Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "

Ngày 30 tháng 03 năm 2020

 » Thời khóa biểu » Khối 5

Khối 5

Cập nhật lúc : 11:32 14/08/2014  
Lớp 5/2
Trường tiểu học Kim Đồng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ .I.. NĂM HỌC 2014.. - 2015..
(Áp dụng từ 15./.9/.14... đến /./....)
Lớp:..5/2..   Giáo viên chủ nhiệm:...Dương Thị Kim Oanh
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1 Lịch sử Toán Toán Anh văn Âm nhạc  
2 Tin  Tập đọc  LTVC Anh văn Thể dục  
3 Toán LTVC Khoa học Toán Toán  
4   Chính tả Tập làm văn Tập đọc Tập làm văn  
5            
Chiều 1 Toán   Anh văn   Toán Tiếng Việt  
2 Thể dục  Anh văn   Khoa học SHTT  
3  Tiếng Việt Địa lí   Kể chuyên  Tin  
4 Đạo đức  Mĩ thuật   Kĩ thuật  Câu lạc bộ   
5            
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có ..35. phút và nghĩ giải lao ..5. phút 
....