Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người ''

Ngày 30 tháng 03 năm 2020

 » Thời khóa biểu » Khối 5

Khối 5

Cập nhật lúc : 11:23 14/08/2014  
Lớp 5/1
Trường Tiểu học Kim Đồng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015
(Áp dụng từ 18./08 /2014 đến /..2014..)
Lớp: 5/1   Giáo viên chủ nhiệm:.Hoàng Thị Gai
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1 Thể dục     

Toán  

 Toán Toán  Toán   
2 Toán            Âm nhạc   Lịch sử Thể dục   Luyện từ và câu  
3

Tập đọc    

 Chính tả Địa lý  Tập làm văn  Tập làm văn   
4   Khoa học  Tập đọc  Kể chuyện  Kỹ thuật   
5     Luyện từ và câu       
Chiều 1 Anh văn  Toán   Toán

Mĩ thuật 

 
2

Anh văn

 Tiếng Việt   Tiếng Việt  Sinh hoạt tập thể  
3      Tin học        Đạo đức    Tiếng Việt  Tin học   
4   Khoa học         
5            
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có ... phút và nghĩ giải lao ... phút 
....