Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "

Ngày 31 tháng 03 năm 2020

 » Thời khóa biểu » Khối 4

Khối 4

Cập nhật lúc : 11:19 14/08/2014  
4/3
Trường tiểu học Kim Đồng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ  I... NĂM HỌC 2014. - 2015.
(Áp dụng từ .18./.8/..2014.. đến .........)
Lớp:.4/3...   Giáo viên chủ nhiệm:..TRƯƠNG THỊ DÍ.
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 Chào cờ Toán   Toán Toán   Toán
2 Tập đọc  Chính tả  LT& C TLV  LT&C 
3 Lịch sử   Âm nhạc  Kể chuyện Anh văn  TLV 
4 Toán  Khoa học  Địa lí Anh văn  Tin học 
5      Tập đọc    
Chiều 1 Đạo đức   Âm nhạc    Kỹ thuật Khoa học 
2  Tiếng việt  Mĩ thuật   Thể dục   Tiếng việt 
3  Toán  Thể dục    Toán Sinh hoạt 
4   Tin học       
5          
             
             
Ghi chú:            
Mỗi tiết học có ... phút và nghĩ giải lao ... phút 
....