Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''

Ngày 31 tháng 03 năm 2020

 » Thời khóa biểu » Khối 4

Khối 4

Cập nhật lúc : 20:38 22/08/2016  
THỜI KHÓA BIỂU
Trường tiểu học Kim Đồng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I... NĂM HỌC 2016.. - 2017..
(Áp dụng từ 22/..8./...2016. đến /./....)
Lớp:..4/1..   Giáo viên chủ nhiệm:...Nguyễn Thị Thu
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1  Chào cờ Toán  Toán Toán Toán  
2  Khoa học Chính tả  Tập đọc Luyện từ và câu  Luyện từ và câu  
3 Toán  Anh văn Mỹ thuật  Âm nhạc  Tập làm văn  
4 Tập đọc Anh văn Lịch sử  Tập làm văn  SHTT  
5            
Chiều 1  Toán  Toán    Kể chuyện Anh văn  
2  Tiếng Việt  Tiếng Việt   Thể dục Anh văn  
3  Tin học  Kĩ thuật   Tin học Địa lí  
4  Đạo đức  Thể dục   Khoa học    
5            
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có ... phút và nghĩ giải lao ... phút 
....