Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 30 tháng 03 năm 2020

 » Thời khóa biểu » Khối 4

Khối 4

Cập nhật lúc : 15:19 15/09/2015  
THỜI KHÓA BIỂU
Trường tiểu học Kim Đồng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015 - 2016
(Áp dụng từ .17./..8./..2015.. đến /./....)
Lớp:4/4   Giáo viên chủ nhiệm: Hoàng Thị Gái
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1 Chào cờ  Toán  Khoa học  Toán  Anh văn   
2 Toán   Tập đọc Toán   Thể dục  Anh văn  
3 Tập đọc   Chính tả Tập làm văn   Luyện từ và câu  Toán  
4  Địa lí  Luyện từ và câu Lịch sử   Kể chuyện  Tập làm văn  
5            
Chiều 1  Thể dục  khoa học    Mĩ thuật  Tin học  
2 Tin học   Toán   Toán   Tiếng Việt  
3 Anh văn   Tiếng Việt    Âm nhạc  Đạo đức  
4  Anh văn  Kĩ thuật    Tiếng Việt  SHTT  
5            
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có ... phút và nghĩ giải lao ... phút 
....