Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Ngày 31 tháng 03 năm 2020

 » Thời khóa biểu » Khối 4

Khối 4

Cập nhật lúc : 11:07 14/08/2014  
4/1
Trường tiểu học Kim Đồng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ .I.. NĂM HỌC 2014.. - 2015..
(Áp dụng từ 18 /.8 /..2014.. đến 22 /  8./..2014..)
Lớp:..4/1..   Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Lý
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1 Toán           Nhạc  Toán  Tin  Toán    
2 Thể dục Toán   Tập đọc   Toán Tập làm văn   
3 Tập đọc  Chính tả  Kể chuyện   Tập làm văn Anh văn   
4   LT& câu  Khoa   LT& câu Anh văn   
5     Đạo đức       
Chiều 1  Địa lí Sử    Khoa  Tin    
2 Toán  Thể dục    Tiếng Việt  Kĩ thuật   
3 Tiếng Việt  Nhạc    Toán SHTT   
4    Mĩ thuật        
5            
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có ... phút và nghĩ giải lao ... phút 
....