Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 29 tháng 03 năm 2020

 » Thời khóa biểu » Khối 4

Khối 4

Cập nhật lúc : 15:19 23/09/2015  
Lớp 4/4
Trường tiểu học Kim Đồng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I  NĂM HỌC 2015 - 2016
(Áp dụng từ 17 / 8./ 2015. đến 18  / 9 / 2015)
Lớp:4/4   Giáo viên chủ nhiệm: Hoàng Thị Gái
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba   Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1 Chào cờ   Toán  Khoa học   Toán Anh văn   
2 Toán  Tập đọc  Toán   Thể dục Anh văn   
3 Tập đọc  Chính tả  Tập làm văn   Luyện từ và câu  Toán  
4  Địa lí Luyện từ và câu  Lịch sử   Kể chuyện   Tập làm văn  
5            
Chiều 1 Thể dục   Khoa học    Mĩ thuật Tin học   
2  Tin học Toán      Toán Tiếng Việt   
3

 Anh văn

Tiếng Việt     Âm nhạc  Đạo đức  
4  Anh văn Kĩ thuật     Tiếng Việt SHTT   
5            
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có ... phút và nghĩ giải lao ... phút 
....