Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ngày 30 tháng 03 năm 2020

 » Thời khóa biểu » Khối 4

Khối 4

Cập nhật lúc : 21:59 01/09/2015  
Lớp 4/2 THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 - 2016
Trường tiểu học Kim Đồng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 - 2016
(Áp dụng từ 17/08/2015 đến /./2015)
Lớp:4/2   Giáo viên chủ nhiệm: Đặng Thị Sương
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1

 Chào cờ

Toán

 Toán

 Toán

Anh văn

 
2

Tập đọc

Tập đọc

LT và Câu 

 Tin học

Anh văn

 
3

Toán

Anh văn

Tập làm văn 

 Chính tả Toán  
4

Thể dục

Anh văn

 

LT và Câu  

Tập làm văn  

 
5            
Chiều 1

Tin học

 Đạo đức  

Âm nhạc

Tiếng việt* 

 
2

Toán

Toán 

   Mỹ thuật

Kể chuyện  

 
3

Tiếng việt*

Tiếng việt* 

   Lịch sử   Khoa học  
4

Kỹ thuật 

 Khoa học  

Thể dục 

 SHL  
5            
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có ... phút và nghĩ giải lao ... phút 
....