Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "

Ngày 30 tháng 03 năm 2020

 » Thời khóa biểu » Khối 4

Khối 4

Cập nhật lúc : 15:57 04/10/2015  
4/1
Trường tiểu học Kim Đồng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ .I.. NĂM HỌC 201.5. - 2016..
(Áp dụng từ .17./..8./..2015.. đến .30./..5./...2016.)
Lớp:.4/1...   Giáo viên chủ nhiệm:..Phan Thị Duyên.
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1 Chào cờ  Anh văn  Lịch sử  Toán  Toán   
2 Toán  Anh Văn  Mĩ thuật  Tập làm văn  Luyện từ & câu   
3 Tập đọc  Toán   Toán Khoa học  Tập làm văn   
4  Chính tả Luyện từ & câu Tập đọc  Kĩ thuật  SHTT   
5            
Chiều 1 Tiếng Việt  Toán      Anh văn   
2 Toán  Tiếng Việt      Anh văn   
3 Tin học  Khoa học      Địa lí   
4 Đạo đức  Thể dục         
5            
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có ... phút và nghĩ giải lao ... phút 
....