Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người ''

Ngày 31 tháng 03 năm 2020

 » Thời khóa biểu » Khối 4

Khối 4

Cập nhật lúc : 10:37 17/09/2014  
lớp 4/3
Trường tiểu học Kim Đồng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ .I.. NĂM HỌC 2014.. - 201.5.
(Áp dụng từ 15/..9./.... đến /./....)
Lớp:4/3....   Giáo viên chủ nhiệm:..Truong Thi Di.
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1 Chào cờ Toán  Toán  Toán   Anh văn  
2 Tin  Khoa học TLV   Tập đoc Anh văn   
3 Toán  Tập đọc  Anh văn  Chính tả  Toán   
4 Thể dục  LT&C  Anh văn  LT&C  TLV   
5            
Chiều 1 Tin  Đạo đức    Âm nhạc  Tiếng việt   
2 Toán  Toán    Mĩ thuật  Kể chuyện   
3 Tiếng việt  Tiếng việt    Lịch sử  Khoa học   
4 Kỉ thuật  Địa lý    Thể dục  Sinh hoạt lớp   
5            
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có ... phút và nghĩ giải lao ... phút 
....