Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Ngày 31 tháng 03 năm 2020

 » Thời khóa biểu » Khối 4

Khối 4

Cập nhật lúc : 21:45 30/08/2015  
4/3 (HKI _ 2015-2016)
Trường Tiểu học Kim Đồng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I _ NĂM HỌC 2015 - 2016
(Áp dụng từ 17 / 8 / 2015 đến /./....)
Lớp: 4/3     Giáo viên chủ nhiệm: Thân Thị Oanh
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 Chào cờ Anh văn Toán Toán Âm nhạc
2 Toán Anh văn LT&Câu Chính tả TL Văn
3 Thể dục Toán Đạo đức Kể chuyện Toán
4 Tâp đọc Tập đọc TL Văn LT&Câu Khoa học
5          
Chiều 1 Tiếng việt Mỹ thuật   Anh văn Tiếng việt
2 Toán Toán   Anh văn Kỹ thuật
3 Khoa học Tiếng việt   Thể dục SHTT
4 Tin học Địa lý   Lịch sử Tin học
5          
             
             
Ghi chú:            
Mỗi tiết học có ... phút và nghĩ giải lao ... phút 
....