Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 31 tháng 03 năm 2020

 » Thời khóa biểu » Khối 4

Khối 4

Cập nhật lúc : 11:22 14/08/2014  
4/2
Trường tiểu học Kim Đồng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ ... NĂM HỌC 2014.. - 2015..
(Áp dụng từ 18/.8/..2014.. đến 22/.8/..2015..)
Lớp:..4/2..   Giáo viên chủ nhiệm:...
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1 Tập đọc Toán  Toán  Toán 

Anh văn 

 
2 Toán  Chính tả  Kể chuyện  Lịch sử  Anh văn   
3 Nhạc  Luyện từ  Âm nhạc  Tập làm văn  Tập làm văn   
4   Thể dục  Tập đọc  Luyện từ& câu  Toán   
5     Khoa học       
Chiều 1 Toán  Toán    Tin  Khoa học    
2 Tiếng Việt   Khoa    Mỹ thuật   Tin   
3 Thể dục  Tiếng Việt    Địa  SHTT   
4   Đạo đức         
5            
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có .35.. phút và nghĩ giải lao .5.. phút 
....