Ngủ dậy muộn thi phí mất cả ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời "

Ngày 01 tháng 04 năm 2020

 » Thời khóa biểu » Khối 3

Khối 3

Cập nhật lúc : 12:40 15/09/2014  
Thời Khóa Biểu lớp 3/2
Trường tiểu học Kim Đồng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I. NĂM HỌC 2014.. - 2015.
(Áp dụng từ .15./..9./.2014... đến /./....)
Lớp: 2/3   Giáo viên chủ nhiệm:...
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1  Chào cờ  Toán  Toán  Toán

Toán 

 
2  Toán  Tập đọc  Luyện từ và câu  Chính tả  Tập làm văn  
3  Tập đọc  Thủ công Thể dục  Âm nhạc   Tập viết  
4  Tập đọc  Chính tả  Đạo đức  Kể chuyện  TNXH  
5            
Chiều 1  Tiếng Việt

Toán 

 

Toán 

 Âm nhạc  
2

Tiếng Việt 

Tiếng Việt 

 

Toán

Toán 

 
3  Toán  Thể dục    Tiếng Việt Tiếng Việt   
4  Mỹ thuật  Thủ công    Mỹ thuật SHTT   
5            
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có ... phút và nghĩ giải lao ... phút 
....