Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 01 tháng 04 năm 2020

 » Thời khóa biểu » Khối 3

Khối 3

Cập nhật lúc : 21:00 18/08/2015  
Thời khóa biểu lớp 3/1
Trường tiểu học Kim Đồng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015. - 2016.
(Áp dụng từ : 21./..89/..2015.)
Lớp:..3/1.   Giáo viên chủ nhiệm:..Nguyễn Thị Thu.
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1 Chào cờ  Toán Toán Tin học  Toán  
2 Tập đọc  Tập đọc Chính tả Toán  Tập làm văn  
3  Kể chuyện

Anh văn

Tin học

Chính tả

 TN&XH

 
4 Toán

Anh văn

 LT&Câu

 Tập viết

Mĩ thuật  
5            
Chiều 1 Anh văn  Thủ công  

Toán

 Thủ công

 
2 Anh văn Toán  

Tiếng Việt

Tiếng Việt

 
3 Âm nhạc Tiếng Việt  

Thể dục

 SHTT

 
4 Thể dục

 TN&XH

 

 Đạo đức

   
5

 

         
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có ... phút và nghĩ giải lao ... phút 
....