Học tập là một việc suốt đời ''

Ngày 29 tháng 03 năm 2020

 » Thời khóa biểu » Khối 3

Khối 3

Cập nhật lúc : 19:16 19/08/2015  
Thời Khóa Biểu 3/3
Trường tiểu học Kim Đồng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015.. - 2016..
(Áp dụng từ 17/..8./...2015. đến /./....)
Lớp:....   Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Kiều Nhi
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1 Chào cờ  Thể dục  Anh văn  Mĩ thuật   Thủ công  
2  Tập đọc  Toán Anh văn   Tin học  Toán  
3 Kể chuyện  Tập đọc  Toán    Toán TLV   
4 Toán   Chính tả  LTVC  Chính tả  Tập viết  
5            
Chiều 1  Anh văn  Toán    Toán  TNXH  
2  Anh văn   Tiếng Việt    Tiếng Việt  Toán  
3  Âm nhạc  Tin học   Đạo đức  Tiếng việt   
4  Thể dục  TNXH    Thủ công SHTT   
5            
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có ... phút và nghĩ giải lao ... phút 
....