Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 30 tháng 03 năm 2020

 » Thời khóa biểu » Khối 3

Khối 3

Cập nhật lúc : 17:32 15/08/2014  
Lớp 3/2
Trường tiểu học Kim Đồng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I... NĂM HỌC 2014 - 2015
(Áp dụng từ 20/10/2014 đến   /   /201  )
Lớp: 3/2   Giáo viên chủ nhiệm : Lê Thị Nữ
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1 Chào cờ Toán  

Toán

Toán  Toán   
2 Tập đọc   Tập đọc LTVC  Mĩ thuật  Tập làm văn  
3 Kể chuyện  Chính tả

Anh văn

 Chính tả  Thủ công  
4 Toán   Thể dục

Anh văn

Tin học   Tập viết  
5            
Chiều 1 Thể dục

Tiếng Việt

  Thủ công

Toán

 
2 Âm nhạc

Toán

  Toán

Tin học

 
3 Anh văn TNXH  

Tiếng Việt 

 Tiếng Việt

 
4 Anh văn Đạo đức  

TNXH

SHTT 

 
5            
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có 35 phút và nghĩ giải lao 5 phút 
....