Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''

Ngày 30 tháng 03 năm 2020

 » Thời khóa biểu » Khối 3

Khối 3

Cập nhật lúc : 11:28 14/08/2014  
lop 3/1
Trường tiểu học Kim Đồng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I... NĂM HỌC 2014. - 2015
(Áp dụng từ 18/08/2014. đến /./....)
Lớp:....   Giáo viên chủ nhiệm:...
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1 Chào cờ Toán  Toán Toán Toán  
2 Toán TĐ-KC  TN-XH Miĩ thuật  Tập làm văn  
3 Anh văn TĐ-KC Tập đọc Chiính tả  Tập viết  
4 Anh văn Chính tả LT và câu Thể dục SHTT   
5            
Chiều 1 Âm nhạc  Thủ công   Tiếng việt Anh văn  
2 TN- XH  Thủ công    Tiếng việt  Anh văn   
3 Toán  Thể dục    Tin Toán  
4 T-Việt  Tin    Toán  Đạo đức   
5            
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có .35.. phút và nghĩ giải lao ..5. phút 
....