Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 31 tháng 03 năm 2020

 » Thời khóa biểu » Khối 2

Khối 2

Cập nhật lúc : 21:10 24/09/2016  
Thời khóa biểu
Trường tiểu học Kim Đồng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ .I.. NĂM HỌC 201.6. - 201..7
(Áp dụng từ /./.... đến /./....)
Lớp:..2/1..   Giáo viên chủ nhiệm:.Dương Thị Kim Oanh..
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1 Chào cờ  Toán  Toán  Toán   Toán  
2 Toán  Thủ công  Luyện từ và câu  Mĩ thuật   Chính tả  
3  Tập đọc Tập đọc  Âm nhạc  Kể chuyện   Tập làm văn  
4 Tập đọc   Chính tả Thể dục   Đạo đức Sinh hoạt tập thể   
5            
Chiều 1 Toán  Toán    Mĩ thuật  Toán   
2 Tiếng Việt   Tiếng Việt   Toán  Tiếng Việt   
3  Âm nhạc  TNXH   Tiếng Việt  Thể dục   
4  Tiếng Việt Thủ công    Tập viết     
5            
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có ... phút và nghĩ giải lao ... phút 
....