Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 01 tháng 04 năm 2020

 » Thời khóa biểu » Khối 2

Khối 2

Cập nhật lúc : 18:54 26/08/2014  
Thời khóa biểu
Trường tiểu học Kim Đồng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ ..I. NĂM HỌC 2014.. - 2015.
(Áp dụng từ .18./..8./2014.... đến /./....)
Lớp:2/2....   Giáo viên chủ nhiệm:...NGUYỄN THỊ TUYẾT
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1 Chào cờ  Thủ công Thể dục  Âm nhạc Toán   
2 Toán  Toán   Toán  Toán   TNXH  
3 Tập đọc  Chính tả  Chính tả  Kể chuyện Tập làm văn   
4 Tập đọc  Tập đọc  LTVC Tập viết SHTT   
5            
Chiều 1            
2 Tiếng Việt Thể dục    Toán  Toán   
3 Tiếng Việt  Tiếng Việt     Tiếng Việt  Toán  
4 Đạo đức  Mĩ thuật   Mĩ thuật  Âm nhạc   
5 Toán  Toán    Thủ công   Tiếng Việt   
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có .35.. phút và nghĩ giải lao ... phút 
....