Một người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy hết mình để thắp sáng đường đi cho những người khác "

Ngày 31 tháng 03 năm 2020

 » Thời khóa biểu » Khối 2

Khối 2

Cập nhật lúc : 21:22 06/11/2014  
thời Khóa biểu lớp 2/3
Trường tiểu học Kim Đồng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I  NĂM HỌC 2014.. - 2015..
(Áp dụng từ 12 / 11./..2014.. đến /./....)
Lớp:.2/3...   Giáo viên chủ nhiệm:...
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1  Chào cờ  Thủ công  Toán Âm nhạc   Toán  
2  Toán

Tập đọc 

 LTVC  Toán  Tập làm văn  
3  Tập đọc  Toán  Thể dục Chính tả   Tập viết  
4  Tập đọc Chính tả   Đạo đức  Kể chuyện  Mỹ thuật  
5            
Chiều 1  Tiếng Việt

Toán 

    Tiếng Việt Âm nhạc  
2

 Tiếng Việt

Toán   Tiếng Việt

SHTT 

 
3

Toán 

 Thể dục

   Tiếng Việt Toán  
4   Mỹ thuật  Thủ công    Mỹ thuật  Toán  
5            
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có ... phút và nghĩ giải lao ... phút 
....