Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''

Ngày 30 tháng 03 năm 2020

 » Thời khóa biểu » Khối 2

Khối 2

Cập nhật lúc : 16:14 30/09/2015  
Thời khóa biểu
Trường tiểu học Kim Đồng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ ... NĂM HỌC 201.. - 201..
(Áp dụng từ /./.... đến /./....)
Lớp:2/3....   Giáo viên chủ nhiệm:Lê Thị Thùy Linh...
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1  Chào cờ Toán   Toán Toán   Toán  
2 Toán  Thủ công  Luyện từ và câu  Mỹ thuật   Chính tả  
3  Tập đọc Tập đọc  Âm nhạc  Kể chuyện  Tập làm văn  
4 Tập đọc  Chính tả  Thể dục   Đạo đức  SHTT  
5            
Chiều 1 Toán  Toán    Toán  Toán   
2  Tiếng Việt Tiếng Việt    Tiếng Việt  Tiếng Việt   
3  Âm nhạc  Tự nhiên xã hội    Tập viết  Thể dục  
4  Tiếng Việt  Thủ công   Mỹ thuật     
5            
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có ... phút và nghĩ giải lao ... phút 
....