Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 31 tháng 03 năm 2020

 » Thời khóa biểu » Khối 2

Khối 2

Cập nhật lúc : 17:53 26/08/2014  
lớp 2/2
Trường tiểu học Kim Đồng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ .i.. NĂM HỌC 2014.. - 2015..
(Áp dụng từ 18/.8/...2014. đến /./....)
Lớp:..2/2..   Giáo viên chủ nhiệm:...Nguyễn Thị Tuyết
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1            
2            
3            
4            
5            
Chiều 1            
2            
3            
4            
5            
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có ... phút và nghĩ giải lao ... phút 
....