Học sinh là điểm tựa là cảm hứng của thầy cô giáo''

Ngày 31 tháng 03 năm 2020

 » Thời khóa biểu » Khối 2

Khối 2

Cập nhật lúc : 09:26 17/09/2015  
LOP2/2
Trường tiểu học Kim Đồng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ .I.. NĂM HỌC 2015.. - 2016..
(Áp dụng từ .21./..9/.2015... đến /./....)
Lớp:.2/2...   Giáo viên chủ nhiệm:Nguyễn Thị Toan...
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1  Chào cờ  Toán Nhạc Toán  Toán   
2  Toán  Tập đọc  Thể dục  Chính tả  Tập làm văn  
3  Tập đọc  Kể chuyện  toán Thủ công   Thể dục  
4  tập đọc  Chính tả  LT&C  Tập viết Sinh hoạt   
5            
Chiều 1  Đạo đức  Toán    Toán Toán   
2  Nhạc  Tiếng Việt    Tiếng Việt

 Tiếng Việt

 
3  Toán  Mĩ thuật    Mĩ thuật

 Tiếng Việt 

 
4  Tiếng Việt  TN&XH    Thủ công    
5            
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có ... phút và nghĩ giải lao ... phút 
....