Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 31 tháng 03 năm 2020

 » Thời khóa biểu » Khối 2

Khối 2

Cập nhật lúc : 11:14 14/08/2014  
lớp 2/3
Trường tiểu học Kim Đồng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I... NĂM HỌC 2014. - 2015..
(Áp dụng từ ..18/.8/2014...đến ././2014....)
Lớp2/3   Giáo viên chủ nhiệm:Nguyễn Thị Kiều NHi
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1  Chào cờ  Đao đức  Thủ công Thể dục  Âm nhạc   
2 Toán  Kê cuyện   Toán Toán  Toán   
3

Tập đọc

Chính tả   Tập đọc Luyện tù và câu  Tập làm văn   
4

Tập đọc

 Toán  Tập viêt Chính tả   Thể dục  
5            
Chiều 1  Toán Toán    Toán  Toán   
2  Tiếng việt

 Tiếng việt 

    Tiếng việt Thủ công   
3  Mĩ thuật

 Tiếng việt 

  TNXH   SHTT  
4            
5            
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có ... phút và nghĩ giải lao ... phút 
...