Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "

Ngày 30 tháng 03 năm 2020

 » Thời khóa biểu » Khối 2

Khối 2

Cập nhật lúc : 13:07 27/08/2014  
lớp2/2
Trường tiểu học Kim Đồng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I... NĂM HỌC 2014.. - 2015..
(Áp dụng từ 18/..8./..2014.. đến /./....)
Lớp:.2/2..   Giáo viên chủ nhiệm:..Nguyễn Thị Tuyết
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1            
2            
3            
4            
5            
Chiều 1            
2            
3            
4            
5            
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có .35.. phút và nghĩ giải lao ... phút 
....