Bé chẳng học, lớn làm gì?''

Ngày 31 tháng 03 năm 2020

 » Thời khóa biểu » Khối 2

Khối 2

Cập nhật lúc : 12:28 14/09/2015  
Lớp 2/2
Trường tiểu học Kim Đồng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ ..I. NĂM HỌC 2015.. - 2016..
(Áp dụng từ .17./..9./.2015... đến /./....)
Lớp:.2/2...   Giáo viên chủ nhiệm:..Nguyễn Thị Toan.
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1 Chào cờ  Toán  Thể dục   Thủ công  Toán  
2 Toán   Tập đọc  Toán Toán   TH&XH  
3  Tập đọc  Kể chuyện  Chính tả Âm nhạc  TLV   
4  Tập đọc  Chính tả  LT&C  Tập viết  Sinh hoạt  
5            
Chiều 1 Tiếng Việt  Toán    Toán

Tiếng Việt  

 
2  Tiếng Việt 

Tiếng Việt  

   Toán Âm nhạc  
3  Đạo đức Mĩ thuật     Mĩ thuật

Tiếng Việt 

 
4  Toán  Thẻ dục    Thủ công  Toán  
5            
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có ... phút và nghĩ giải lao ... phút 
....