Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Ngày 31 tháng 03 năm 2020

 » Thời khóa biểu » Khối 2

Khối 2

Cập nhật lúc : 14:59 14/08/2014  
lớp 2/1
Trường tiểu học Kim Đồng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ .1.. NĂM HỌC 2014.. - 201.5.
(Áp dụng từ 18/.8/2014.... đến /./....)
Lớp:.2/1...   Giáo viên chủ nhiệm:  Nguyễn Thị Thu..
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1 Chào cờ Toán Toán  Toán Toán  
2 Toán Chính tả Âm nhạc  Luyện từ và câu Thể dục  
3

Tập đọc

 Đạo đức Tập đọc Thể dục  Tập làm văn  
4

Tập đọc

 Kể chuyện  Tập viết Chính tả  Tự nhiên & xã hội  
5            
Chiều 1 Mĩ thuật  Toán   Toán Toán  
2  Toán  Thủ công    Thủ công  Tiếng Việt  
3  Tiếng Việt  Tiếng Việt   Tiếng Vệt  SHTT  
4            
5            
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có ... phút và nghĩ giải lao ... phút 
...