Dạy tức là học hai lần''

Ngày 30 tháng 03 năm 2020

 » Thời khóa biểu » Khối 2

Khối 2

Cập nhật lúc : 09:29 17/09/2015  
lop2/1
Trường tiểu học Kim Đồng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ ... NĂM HỌC 201.. - 201..
(Áp dụng từ 21/..9/.2015... đến /./....)
Lớp:.2/1...   Giáo viên chủ nhiệm:...Nguyễn Thị Bích Hà
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1 Chào cờ   Toán 

Toán  

 Mĩ thuật

Toán  

 
2 Toán  Tập đọc   LT&C  Toán   Thể dục  
3  Tập đọc Thủ công   Thể dục  Chính tả  Tập làm văn  
4  Tập đọc  Chính tả  Nhạc  Kể chuyện  Sinh hoạt  
5            
Chiều 1  Nhạc

 Tiếng Việt 

 

Toán 

 Toán   
2  Đạo đức  Mĩ thuật     Tiếng Việt   Tiếng Việt  
3  Toán   Tiếng Việt    TN&XH  Mĩ thuật  
4  Tiếng Việt  Toán     Tập viết    
5            
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có ... phút và nghĩ giải lao ... phút 
....