Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi "

Ngày 31 tháng 03 năm 2020

 » Thời khóa biểu » Khối 2

Khối 2

Cập nhật lúc : 11:30 14/08/2014  
2/4
Trường tiểu học Kim Đồng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015
(Áp dụng từ 18/08./2014.... đến.....)
Lớp:2/4...   Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Mai
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1 Chào cờ   Toán  Toán  Toán  Toán   
2 Toán    Kể chuyện Tập viết  Chính tả  LT&C   
3 Tập đọc    Chính tả TN&XH  Mỹ thuật   Tập làm văn  
4 Tập đọc    Tập đọc  Âm nhạc  Thể dục  Sinh hoạt  
5            
Chiều 1 Toán    Đạo đức   Toán  Toán   
2 Tiếng Việt    Toán   Tiếng Việt 

Thủ công 

 
3 Thể dục    Tiếng Việt   Thủ công  Tiếng Việt   
4            
5            
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có ... phút và nghĩ giải lao ... phút 
...