Bé chẳng học, lớn làm gì?''

Ngày 31 tháng 03 năm 2020

 » Thời khóa biểu » Khối 2

Khối 2

Cập nhật lúc : 12:36 14/09/2015  
2/1
Trường tiểu học Kim Đồng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I... NĂM HỌC 201.5. - 201..6
(Áp dụng từ 17/.9/..2015. đến /./....)
Lớp:2/1....   Giáo viên chủ nhiệm:.Nguyễn Thị Bích Hà..
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1  Chào cờ  Toán   Toán 

Toán  

Toán  

 
2 Toán  Chính tả    Tập đọc Thủ công   Tập làn văn  
3  Tập đọc  Mĩ thuật  LT&C  Chính tả  Tập viết  
4   Tập đọc  Thủ công  Thể dục  Kể chuyện  Sinh hoạt  
5            
Chiều 1  Âm nhạc

Toán  

 

Toán 

 Toán   
2 Đạo đức   Thể dục    TN&XH

Toán  

 
3

Toán  

 Tiếng Việt 

    Tiếng Việt  Âm nhạc  
4  Tiếng Việt

 Tiếng Việt 

    Tiếng Việt  Mĩ thuật  
5            
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có ... phút và nghĩ giải lao ... phút 
....