Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 30 tháng 03 năm 2020

 » Thời khóa biểu » Khối 1

Khối 1

Cập nhật lúc : 15:17 03/10/2014  
lop 1/3
Trường tiểu học Kim Đồng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I... NĂM HỌC 2014.. - 2015..
(Áp dụng từ  tuần 5. đến tuần .....)
Lớp:1/3....   Giáo viên chủ nhiệm:.Lê Thị Thùy LInh..
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1  Chào cờ Tiếng Việt  Toán Tiếng Việt  Tiếng Việt  
2 Tiếng Việt Tiếng Việt Mỹ thuật Tiếng Việt  Tiếng Việt  
3  Tiếng Việt Toán Tiếng Việt TNXH  Toán  
4  Toán Mỹ thuật Tiếng Việt Thủ công  Âm nhạc  
5            
Chiều 1  Tiếng Việt Toán    Tiếng Việt Tiếng Việt  
2  Tiếng Việt Tiếng Việt   Tiếng Việt  Tiếng Việt  
3 Toán Thủ công    Thể dục Toán  
4  Đạo đức Âm nhạc    Toán SHTT  
5            
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có ... phút và nghĩ giải lao ... phút 
....