Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 30 tháng 03 năm 2020

 » Thời khóa biểu » Khối 1

Khối 1

Cập nhật lúc : 15:52 15/09/2015  
lớp 1/2
Trường tiểu học Kim Đồng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ ... NĂM HỌC 2015.. - 201.6.
(Áp dụng từ .17./..8./..15.. đến30 /.5/.2016...)
Lớp:.1/2...   Giáo viên chủ nhiệm:...Nguyễn Thị Thê
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1 Chào cờ T - Việt Âm nhạc Toán Toán  
2 Thủ công T -Việt T-Việt Âm nhạc T-Việt  
3 T-Việt Toán T - Việt T _ Việt T-Việt  
4 T-Việt Đạo đức Toán T -Việt SHTT  
5            
Chiều 1 T- Việt T Việt   Toán Mĩ thuật  
2  Mĩ thuật Toán   T-Việt Toán  
3 T-Việt Thể dục   Thủ công T-Việt  
4 Toán Toán   TN-XH    
5            
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có ... phút và nghĩ giải lao ... phút 
....