Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 30 tháng 03 năm 2020

 » Thời khóa biểu » Khối 1

Khối 1

Cập nhật lúc : 15:51 19/09/2015  
lớp 1/1
Trường tiểu học Kim Đồng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I... NĂM HỌC 2015.. - 2016..
(Áp dụng từ 21/..9./.... đến /./....)
Lớp:1/1....   Giáo viên chủ nhiệm:..Dương Thị Kim Oanh.
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1 Chào cờ  Thể dục   Tiếng việt  Toán Toán   
2  Đạo đức Tiếng Việt  Tiếng việt  Tiếng Việt  Tiếng Việt   
3 Tiếng Việt  Tiếng Việt    Âm nhạc Tiếng Viêt  Tiếng Việt   
4 Tiếng Việt  Toán  Toán   Mỹ thuật SHTT   
5            
Chiều 1 Toán  Mỹ thuật    Tiếng Việt Toán   
2 Tiếng Việt  Tiếng Việt     Toán Tiếng Việt   
3 Thủ công  Toán    TNXH  Thủ công  
4 Tiếng Việt  Toán    Âm nhạc    
5            
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có ... phút và nghĩ giải lao ... phút 
....